Category: o ring choker

Triple o ring choker ⛧☽ OfStarsAndWine on etsy

ofstarsandwine:

Ring Choker Necklace

ofstarsandwine:

www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

ofstarsandwine:

Pastel goth moon choker 

www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

 

☽ ☽

 www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

☽ ☽

ofstarsandwine:

Gothic o ring choker 

♰ OfStarsAndWine on etsy

O-Ring Chokers 

www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

ofstarsandwine:

20% sale now on!! 

www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

www.etsy.com/shop/OfStarsAndWine

ofstarsandwine:

Triple Moon O Ring Choker ☽

☾ OfStarsAndWine on etsy